היתר בנייה למחסן

מציאות הנדל"ן בשנים האחרונות מאלצת רבים מאיתנו למצוא פתרונות להרחבה והגדלה של חלל המגורים או חלל האחסון בבית, דוגמא מצוינת לכך היא בניית מחסן, אם כתוספת לדירה קיימת או כחלל נוסף הנבנה בחצר הבית. תהליך בניית המחסן מחייב קבלת היתר בנייה מוועדת התכנון המקומית.

תהליך קבלת ההיתר לבניית מחסן כולל את השלבים הבאים: השלב הראשון הוא קבלת מידע בגין אחוזי הבנייה המאושרים לבנייה כפי שהם מוגדרים בתכנית בנין העיר, הכנת תיק מידע מפורט הכולל מפה טופוגרפית של שטח הדירה (תקפה להגשה עד חצי שנה מיום עדכונה האחרון), מילוי טופס בקשה בעירייה ותשלום אגרה.

השלב השני הוא הכנת "תוכנית הגשה", את התוכנית מוסמך להכין רק אדריכל או הנדסאי אדריכלות, התוכנית חייבת להיות חתומה על ידי כל בעלי הזיקה לנכס והגורמים המעורבים בתהליך התכנון והבנייה.

נדרש לצרף לבקשה להיתר מסמכים המוכיחים שאתם הם בעלי הנכס כדוגמת מסמך "נסח טאבו". השלב האחרון הוא תשלום פיקדון לוועדה המקומית בסכום של 20% מסכום תשלום אגרות הבנייה שנקבעו בחוק.

אישור הבקשה וקבלת היתר הבנייה מתבצע במהלך דיון של הוועדה המקומית ובתנאי שתיק הבקשה כולל את כל המסמכים הנדרשים, בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים לא תעלה לדיון בוועדה. את החלטתה מחויבת הועדה למסור עד ל – 30 ימים ממועד כינוס הוועדה.

תוקפו של היתר הבנייה למחסן הוא 3 שנים מרגע קבלת האישור מהוועדה.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר