תעודת גמר טופס 4, תעודת גמר טופס 5

מומלץ לעקוב אחר התקדמות הבנייה ולבדוק באמצעות מומחה כי הבנייה בפועל תואמת להיתרים שנתקבלו, כך ניתן לחסוך עלויות מיותרות וכאבי ראש רבים, אחרת עלולים שלא לקבל תעודת גמר הנקראת גם טופס 5.

שלב מקדים לקבל תעודת גמר הוא הגשת טופס 4 לוועדת התכנון והבנייה ברשות המקומית, יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטיים על מנת לקבל תעודת גמר טופס 4 המאפשרת לחבר את המבנה לתשתיות החשמל, המים, הביוב וכדומה.

מרגע קבלת טופס 4 יש להשלים את העבודות במקום בתוך שנה על מנת לקבל תעודת גמר טופס 5 המבטיחה לכם כי המקום ראוי ובטיחותי למגורים, כאמור, מומלץ לבצע הליכים אלה בליווי צמוד של מומחה לנושא.

ראוי לציין כי תעודת גמר טופס 4 וקבלת תעודת גמר טופס 5 עלולה להתעכב ולהתארך אם לא פועלים נכון ובמידה והבנייה בפועל שונה מההיתר שאתם או הקבלן קיבלתם.

מרגע קבלת טופס 4 ניתן לחבר תשתיות למבנה ועם קבלת האישור על טופס 5 הרי הוועדה מאשרת כי הבנייה התבצעה כראוי והושלמה בהתאם להיתר.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר