תכנון כתבי כמויות בבניה

אם אתם מתכננים לבנות בקרוב דירה או נמצאים בזה הרגע בתהליך הבנייה אתם בוודאי מכירים את הדרישה של משרד הבינוי והשיכון לכתב כמויות הכולל פירוט כל כמויות החומר הנדרשות עבור תהליך הבנייה, הקמת התשתיות ועבודות הפיתוח.

הגדרת כתב כמויות משמשת כאסמכתא לפיקוח ובקרה על איכות הבנייה והיא מסייעת במתן אומדן לגבי הוצאות הבנייה הצפויות.

הכנת כתב כמויות היא אבן דרך בתהליך בניית הבית וללא הצגת מסמך זה לגורמים המתאימים לא ניתן להמשיך בבנייה. חשוב לוודא שכתב הכמויות אכן משקף את המציאות בשטח ואת סך כל כמות חומרי הגלם הנדרשים עד לסיום הפרויקט.

כתב כמויות שלא הוכן כראוי יכול לגרום לחריגות גדולות בלוחות הזמנים ולהוצאה כספית נוספת מיותרת לחלוטין.

חברתנו תסייע לכם לתכנן ולהגיש את כתב הכמויות בהתאמה לדרישות התחיקתיות, אנו מביאים עמנו ניסיון רב בהגשת כתבי כמויות ומלווים את לקוחותינו החל מהצעד הראשון ועד להסדרת הנושא בגינה.

בנוסף, חברתנו רשומה כקבלן רשום ברשם הקבלנים.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר