טופס 5 בקשה להיתר, תנאים ואגרות

טופס 5 הידוע גם בשמו תעודת גמר, הנו שלב קריטי והכרחי כדי לאפשר לדיירים לגור בנכס שרכשו או בנו.

טופס 5 מעיד כי ועדת התכנון והבנייה של הרשות המקומית מאשרת כי בניית המבנה הושלמה בהתאם להיתר וכי הוא ראוי ובטיחותי למגורים.

שלב מקדים לקבלת טופס 5 (תעודת גמר) הוא הגשת בקשה לאישור טופס 4, עם קבלת האישור ניתן לחבר את המבנה לתשתיות חשמל, מים, ביוב וטלפון.

יש להגיש בקשה לתעודת גמר תוך שנה מרגע קבלת האישור על טופס 4, כדי לקבל תעודת גמר, מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה יבדוק כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי הפסולת פונתה מהמקום וכל האגרות שולמו.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר