טופס 4 לדירה

טופס 4 לדירה אשר מכונה גם בשם אישור אכלוס הוא שלב מקדמי והכרחי של בקשה מצד הקבלן כדי לקבל בסופו של ההליך "תעודת גמר" לפרויקט הבנייה מאת הרשות המקומית.

בבקשה אותה מגיש הקבלן עליו להצהיר כי השלים את כל עבודות הבנייה בהתאם להיתר שקיבל, וכי העבודות בוצעו כחוק, למעט עבודות שטרם הושלמו אך אינן מונעות אכלוס של הנכס.

בנוסף לחתימת הקבלן על טופס 4 לדירה נדרש גם מהנדס בניין שהיה אחראי מטעמו של הקבלן לבניית השלד לחתום כי הוא מאשר כי הבנייה בוצעה בהתאם לתכנון וכי הבניין ראוי ובטיחותי למגורים.

לבקשה יש להוסיף מסמכים שונים כמו אישורים של אדריכל, כבאות אש, חברת גז, אינסטלציה, אגף ארנונה ועוד.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר