טופס 4 לבניין עד 4 קומות

תהליך הוצאת טופס 4 לבניין דומה בבסיסו לתהליך הוצאת טופס 4 לבית פרטי בתוספת של מספר דרישות. טופס 4 עבור בניין בן 4 קומות נדרש גם עבור בניין חדש וגם עבור בניין ששופצו במסגרת תמ"א 38.

התנאים לקבלת טופס 4 לבניין כוללים הגשת תעודות ואישורים בשלב טרום הבניה למחלקת הפיקוח על הבנייה ברשות המקומית, האישורים כוללים צילום תעודת "קבלן רשום" של הקבלן אותו שכרתם לבנות/לשפץ את הבניין, תוכנית התארגנות באתר, גידור האתר ושילוט האתר.

במהלך תקופת הבנייה נדרש להקפיד על שלמות הגדר המקיפה את האתר, להקפיד על שימוש בחניות ובמדרכות בהתאמה לחוק כולל שמירה על חניית נכים במידה וקיימת כזו, שמירה על גרמושקה מעודכנת באתר הבנייה וטובת הצגתה בכל פעם שתידרשו לכך מנציגי וועדה הבנייה, שוט, פקח או בעל עניין אחר, פינוי פסולת על ידי שימוש בשרוולי אשפה ופינוי לאתר הטמנה מאושר, אישור עמידה בתקני מכבי אש ואישור עמידה בתנאי תאגיד המים המקומי.

במקרים שמדובר בפרויקט תמ"א 38 נדרשת הגשת תוכנית יסודות ועמודים כולל חיזוקים נדרשים כפי שאושרו על ידי מהנדס העיר.

הוצאת טופס 4 לבניין נחשב לתהליך ארוך וממושך על אחת כמה וכמה אם זהו הפרויקט הראשון שבו אתם מעורבים, במקרים רבים ייתכן ואתם בקיאים בתהליך אך אין לכם זמן לטפל בכך במשך שגרת היום יום.

אחת הדרכים לקיצור משך התהליך הוא שכירת שירותיה של חברה המתמחה בתחום זה.

החברה מספקת שירותי מעקב ופיקוח צמודים באתר הבנייה, איסוף כל המידע המתועד בתהליך והתקות עם הרשות המקומית לזירוז קבלת ההיתר.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר